fbpx

Samtykkeerklæring

Jeg giver hermed FysioHuset Skanderborg Autoriserede Fysioterapeuter APS, CVR.nr.40538135,, samtykke til at behandle mine personoplysninger i form af navn, hjemmeadresse, telefonnummer og e‐mailadresse samt journal til internt brug for klinikkens behandlende personale og sekretær.

Persondatapolitikken er beskrevet på vores hjemmeside (Link) og hvis det ønskes kan udleveres i papirform i klinikkens reception. Nedenstående er tilvalg til den normale samtykke. Det er vigtigt du informere sekretæren om det du har givet samtykke til, med det samme du har givet det.

Samtykker

Der gøres opmærksom på, at du har rettigheder, jf. Persondataloven, Lov nr. 429 af 31. maj 2000, vedr. behandling af personoplysninger i form af indsigt, jf. § 31, indsigelse, jf. § 35 og mulighed for sletning af urigtige og vildledende oplysninger, jf. § 37.

Jeg kan tilbagekalde mit samtykke jf. § 38. ved at kontakte FysioHuset Skanderborg, på adressen Sygehusvej 7, 1. sal 8660 Skanderborg eller på skanderborg@fysiohuset.dk, hvorefter FysioHuset Skanderborg vil ophøre med at behandle mine oplysninger til det nævnte formål.

For yderligere oplysning henvises til www.datatilsynet.dk.

DD skråstreg MM skråstreg ÅÅÅÅ
MM skråstreg DD skråstreg ÅÅÅÅ