Coronavirus (covid-19)

Kære Alle.
Efter udmeldingen fra statsministeren ang. coronavirus (covid-19) er det vigtigt for os at præcisere overfor vores patienter at vi i FysioHuset Skanderborg tager alle de nødvendige forholdsregler for at forhindre smitte. Vi har derfor indskærpet overfor både vores personale og patienter nødvendigheden af at bruge håndsprit og undgå unødig kropskontakt. Endvidere vil der være venteplads foran hvert behandlingslokale, således at der ikke samles for mange mennesker i receptionen. Det er dog også nødvendigt at alle patienter vurderer om de er raske og kan komme til behandling. Derudover er det også nødvendigt at vi allesammen husker, at bruge håndsprit før træning samt at spritte maskiner og udstyr af efter brug. Klinikken vil løbende blive rengjort intensivt.
Vi opfordrer til at de patienter som er i risikogrupper selv tager de nødvendige tiltag og eventuelt aflyser behandlingen, hvis det er anbefalet for netop din patientkategori.

Klinikken vil stadig være åben for træning og behandling, men vi vil alle være ekstra opmærksomme.

Thomas Rasmussen og Nille Hald
Klinikejere